ultima oră

Vezi programul Simpozionului International Arheomet 2008

Programul Arheomet - cercetare de excelenţă

Arheomet este primul program naţional de cercetare ştiinţifică a vechilor tehnologii metalurgice, reunind cele mai prestigioase instituţii de specialitate în arheologie şi fizică atomică: Muzeul Naţional de Istorie, Facultatea de Istorie a Universităţii, Institutul de Arheologie şi Institutul de Inginerie şi Fizică Atomică, toate din Bucureşti.

Arheometalurgia defineşte, din punctul de vedere al arheologului, tehnicile de producţie a metalelor în societăţi preistorice sau antice. Din perspectiva ştiinţelor experimentale, ea vizează stabilirea cât mai exactă a compoziţiei chimice a metalelor, de natură a lumina nu numai procesele tehnologice din vechile societăţi, dar, mai mult, chiar sursa de materie primă. Această ultimă informaţie poate avea o importanţă decisivă pentru determinarea zonei de producţie, iluminând circulaţia bunurilor - fie şi "de prestigiu" - şi relaţiile de putere.

Sigur, astfel de preocupări au deja vechimea câtorva decenii, parteneriatul dintre inginerii de la Institutul de Fizică şi arheologii şi numismaţii Muzeului Naţional fiind deja un element de tradiţie. Nu e mai puţin adevărat că acest parteneriat a avut adesea un caracter tacit, semioficial, cercetarea lovindu-se sistematic de penuria financiară, investigarea compoziţiei chimice a artefactelor istorice producându-se mai mult sub impulsul unor teme de moment, decât într-o manieră sistematică.

Consorţiul celor patru instituţii, realizat în vara anului 2005, a participat la licitaţia pentru Centre de Excelenţă, programul fiind aprobat în cadrul Programului CERES, cu nr. PC-D10-PT00-16, prin care finanţarea cercetării interdisciplinare va fi derulată pe o perioada de trei ani.

Obiectivele esenţiale ale consorţiului se referă la măsurarea câtorva mii de artefacte de aur, argint şi bronz, strânse într-o bază de date destinată a oferi "diagnosticul" fiecărui obiect, în baze comparativiste. Rezultatele acestui proiect de cercetare vor fi diseminate, în primul rând, prin chiar acest site internet, apoi prin două manifestări ştiinţifice internaţionale, organizate la Bucureşti în 2007 şi 2008.

Pentru mai multe informaţii despre obiectivele proiectului, vezi obiectivele globale.